top of page

CONTACT US

CINERENTAL, s.r.o.

Hraničná 18

821 05 Bratislava

Slovakia

IČO: 44946341
IČ DPH: SK2022901991

Zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka číslo: 60881/B

Tel.: +421911231999
E-mail: info@cinerental.eu, cinerental@cinerental.eu

bottom of page