Contact

CINERENTAL, s.r.o.
Hraničná 18
821 05 Bratislava
Slovakia

IČO: 44946341
IČ DPH: SK2022901991

Zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka číslo: 60881/B

Tel.: +421911231999
E-mail: info@cinerental.eu, cinerental@cinerental.eu